ott_kadarik

Arhitektuuri neljas dimensioon

Mälestussambad kuuluvad päästmatult 19. sajandisse – nende lõpu alguseks on torn, kas siis Eiffel või mõni muu. Mis tahes püüdluste tähistamiseks pole kaasajal tõhusamat vormikeelt kui arhitektuur. Kui Araabia maade kultuuris leidub kaasajal vast kõige rohkem äratuntavaid märke feodaalkorraldusest, siis isegi seal, kiirete hobuste ja muinasjutuliste rikkustega kõrbes, ei püstitata ratsamonumente. Äsja valminud Dubai torn on hea näide arhitektuuri utoopia, võimu tähistava sambanälja ja ohtra kapitali mugavalt kokku sobituvast abielust. Nii on ta võrdlemisi pragmaatiline globaalne monument, millel on samas selge kinnisvaraline otstarve.

Ent Dubai-sarnaste tulevikku suunatud linnade kõrval tossavad tegelikult maailmas endiselt vanamoelised elamise masinad, kasutajavaenulikud mehanismid, mis on täitunud liiga kiiresti. Nende hammasrataste vahele ei mahu kaasaegsed kaablid, elamise tarkvaralahendused ei ühildu ja inimlikke rutiine saadavad pidevad katkestused. Ott Kadariku portreed düstoopilisest linnast on just sellise maailma meenutus. Kuivõrd tegemist on arhitektiga, kes on kaasa löönud Tallinna Rottermanni kvartali ühe võtmeobjekti kavandamisel, ei saa ka tema fotoseeriat vaadata teisiti kui arhitektuurset seisukohavõttu.

Terve rida hiljutisi katastrooffilme maalib pildi postapokalüptilisest linnast, jälgides naudinguga selle kokkuvarisemise protsessi. Kaksiktornide hävingu veelgi suurejoonelisemad, ent ohutud korduskaadrid tunduvad olevat endiselt olulised hirmuga leppimisel. Samas nende filmide stseenide lahendused nihkuvad järjest lähemale romantilismi kaanonitele. Kaadri kompositsioonis kasutatakse sageli avarat panoraami, kus keskaegse lossivareme asemel paikneb esiplaanil kokkuvarisev suurlinn. Ulatuslikku kliimamuutuste temaatika kajastamist avalikkuses kasutab film selleks, et luua kaosefantaasiaid. Nagu romantismis, muutub keskseks looduse algne korraldus, mida inimene ilma tagajärgede käes kannatamata suvaliselt muuta ei saa.

Kadariku linn, mida lihtsuse huvides võiks käsitleda läbi terve pildiseeria sama paigana, sobitub osalt selle postapokalüptilisse pildikeelega. Domineerib leegitsev tonaalsus, ehkki kivist, terasest ja klaasist kaasaegsed hooned põlevad märksa kehvemini kui keskaegne linn. Tule tonaalsus kui hävingu kuulutaja on sedavõrd tugevalt juurdunud, et annab igasugusele kujutisele ühese tähendusvärvingu.

Piltidel kujutatu meenutab Aasia suurlinnu. Jõe kallastele koondunud kõrghoonete blokid või taustal kõrguvad mäed võiksid kuuluda Shanghaisse või Söuli. Vähestel fotodel on inimesi. Harval juhul on jäädvustunud ruum tühi, nagu linna jagava jõe kohal, enamasti vajub ka taevas ülalt linnale peale, tekitades suletud ruumi kogemuse. Kui Aarne Maasiku fotodel New Yorkist oli metropol koguni vaatamata geomeetrilisele kompositsioonile ja mustvalgele koloriidile kerge ja helge, siis siin on tabatud otsekui tardunud hetk enne konflikti.

Sarnaseid ruumi-ideesid on animes ja küberpunkis, kuid terves seerias on elemente, mis muudavad pildid jäljendamatult dokumentaalseteks. See ei ole ainult fantaasia, vaid ka elamise lahinguväli. Ajaliselt dateerimatu puitarhitektuur kõrvuti paari kümnendi vanuse moderniga loob kummalise konfliktitsooni. Uus ja vana ei pea tingimata vastanduma ega teineteist täiendama, nad võivad ka üksteist ignoreerida või oodata millegi muu, millegi uue sekkumist, et muuta see endale liitlaseks. Kui tulevikku kehastada püüdev arhitektuur ei täida parema elu lubadust, on ta linnaruumis alati läbikukkumise kehastus, mis peab sama moodi oma elu pärast kartma kui väike puuhoone, mille üle ta kunagi domineerida tahtis.

Aasia suurlinnad võivad olla nagu kapitali vulkaanid, kus hoone magma on tardunud täpselt sellesse vormi, mis oli võimalik vaid kümnekonna minuti jooksul. Eemalt paistavad need hoonete kaskaadid ratsionaalsed ja maalilised, kuid lähemale minnes peletab eemale elu vohamine. Moodne hoone on mõeldud varjutama pea kasutamatuks kulunud madalamat elukeskkonda, mille alustaimestikus askeldavad endiselt samasuguste lihtsate vajadustega inimesed nagu paarsada aastat varem. Mingisugust mõistuspärasuse ja parema tuleviku võitu ei ole, ruumiline gaas meie ümber tiheneb raskeks metalliks, kuni kellelgi pole midagi hingata ega kuhugi mahtuda. Meenub olukord Tokyo Harajuku väikestelt kõrvaltänavatelt, kus uuemad autod ei mahu enam 70ndatel ehitatud majadesse ja on pargitud nina poolsuletud garaažiukse alt tänavale ulatumas.

Selles punktis ilmuvadki pildile militaarsed detailid. Mõnel pildil on see kuulipilduja akna-avas, teisel allveelaev keset linnamaastiku jõge või tank autostraadil. Selline sissepoole kasvanud linn ootab samas enda hävimist, kuid mitte looduse, vaid anonüümse sõja kaudu. Kui leidub mõni masin, mille tehnoloogia on tugevam elamise masina omast, siis on see militaarne seadestu.

Need väikesed militaarsed detailid mõjuvad pigem kommentaari kui tähendussõnana. Tervesse seeriasse on sisse loetav linnaruumi hävinguvõimalus või koguni -soov, hirm hoone domineerimise pärast inimese üle, esteetiline rahulolematus, mis ometi võib kasvada imetluseks. Linnade kasv Aasias on loonud kummalisi hübriidseid vorme, mida Euroopa administreeritud asumites ei saaks kujuneda. Fantaasia ei suuda midagi sarnast luua, sest näiteks filmifantaasia on üles ehitatud suurtele ideedele, ent tähelepanelikul vaatlemisel väikestest detailidest moodustuv tervik kõnetab meid enamasti inimlikumalt.

Terve seeria on kahtlemata nägemuslik, hoidudes samas jutustamast mõnd suuremat lugu. See ei ole vaadeldav lihtsalt dekoratsioonina, kus esiplaanile peaks tõusma see, mis juhtuma hakkab. Vaataja peab ootama koos fotograafiga, mis linnast kui sellisest saab. Võib arvata, et ei pruugi juhtuda suurt midagi. Linn leiab veel mõne uue dimensiooni, kuhu kasvada väliselt rohkem ruumi tarvitamata. Arhitektuuri antiaine ootab avastamist.

Fotoseeria oli üleval Haapsalus Evald Okase galeriis juulis 2009.

Tekst: Karlo Funk 2009

http://www.gmo.ee/files/gimgs/4_agulipimevalmis.jpg
http://www.gmo.ee/files/gimgs/4_tuletriipvalmis.jpg
http://www.gmo.ee/files/gimgs/4_trammiallvalmis.jpg
http://www.gmo.ee/files/gimgs/4_torudevahelvalmis.jpg
http://www.gmo.ee/files/gimgs/4_tapamajavalmis.jpg
http://www.gmo.ee/files/gimgs/4_maaseesaukvalmis.jpg
http://www.gmo.ee/files/gimgs/4_raudkamakasvalmis.jpg
http://www.gmo.ee/files/gimgs/4_hallinnvalmis.jpg
http://www.gmo.ee/files/gimgs/4_joelaternvalmis.jpg
http://www.gmo.ee/files/gimgs/4_tuumajaatmedvalmis.jpg